ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ 16/12


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.48/2020)

Κυρίες και Κύριοι,


Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 16-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00 και λήξη 20:00


Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), με τις υπ’ αριθ. 40/20930/31-3-2020, 18318/13-3-2020, 60249/22-09-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 και 77233/13-11-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.


Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.


Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης (20:00) οι δημοτικοί σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης (grammateia_ds@1504.syzefxis.gov.gr). Όσοι Δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα.


Θ Ε Μ Α Τ Α

1ο Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


2ο Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


3ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου, για εκπροσώπηση για την υποβολή προσθέτων λόγων αναίρεσης και την παράσταση κατά τη δικάσιμο της 27.01.2021 της με αριθμ. κατάθ. 02/2020 Αίτησης Αναίρεσης του Δήμου Σπάρτης κατά της υπ’ αριθμ. 330/2019 Απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου


6ο Μείωση μισθώματος σχολικού κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης – 1ου Λυκείου Σπάρτης (αίτημα Σπυριδούλας Κουτρουμάνη)

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου


7ο Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός


8ο Συγκρότηση επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΑΣ 2017»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός
Μετά την ώρα λήξης της ψηφοφορίας (20:00) καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr