Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης - αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων VMS-ERS-AIS
Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Μέτρο 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 “Προαγωγή της Εφαρμογής της ΚΑλΠ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Παρ. 2β του Άρθρου 76, του Κανονισμού (Ε.Κ.) υπ’ αρ. 508/2014 - αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων VMS-ERS-AIS”).

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.6.1 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

∙ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.alieia.minagric.gr),

∙ της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ (https://alieia.gr),

∙ της ΚΤΠ ΑΕ (https://www.ktpae.gr),

∙ του ΕΣΠΑ (https://www.espa.gr).


Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το γραφείο υποστήριξης της Δράσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email: alieia@ktpae.gr) και στο τηλέφωνο 2131300850 κατά τις ώρες 09:00- 17:00.Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ


Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ

Σχόλια

MOTOPLACE

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr