«Επιστολή Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για το δεύτερο Lockdown»Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μέριμνα όλων μας αυτή την κρίσιμη στιγμή επιβάλλεται να είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και η προστασία του κοινωνικού συνόλου όχι μόνο από τον Covid19 αλλά και από τις επιπτώσεις που επιφέρουν τα μέτρα για την προστασία από αυτόν. Η κλιμακούμενη υγειονομική κρίση οξύνει ολοένα και περισσότερο την οικονομική κρίση, έχουμε δραματική αύξηση της ανεργίας και ξεκάθαρη πλέον αδυναμία των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητα για έντονη κοινωνική κρίση με πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιδράσεις τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και φυσικά γνωρίζουμε από την εμπειρία της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης ότι όλα αυτά έχουν επίπτωση και στην υγεία.

Οι αναστολές πληρωμών δεν επαρκούν διότι μεταφέρουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς το μέλλον για επιχειρήσεις που λειτουργούν πλέον σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον. Τα μέτρα θα πρέπει να συμπληρωθούν με πολιτική διαγραφής υποχρεώσεων για τις πληττόμενες μικρές επιχειρήσεις διότι κρίνεται πλέον η βιωσιμότητα τους. Άκρως απαραίτητη είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας με άμεσες επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις.

Ένα σημαντικό θέμα που είχαμε επισημάνει σαν Επιμελητήρια και στο προηγούμενο lockdown, είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός που έχει δημιουργηθεί διότι οι επιχειρήσειςπώλησης τροφίμων και υπεραγορές τροφίμων επιτρέπεται να πωλούν και άλλα προϊόντα, ενώ τα εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης των ειδών αυτών είναι υποχρεωτικά κλειστά. Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη καταπολέμηση των πρακτικών του ολιγοπωλίου από όλα αυτά τα καταστήματα, που σαν αποτέλεσμα έχουν τη συρρίκνωση των μικρών επιχειρήσεων.

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί τα μέτρα για την αγορά λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τις συνθήκες στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. Εκεί διαμένει το 50% του πληθυσμού της χώρας μας, το οποίο σεβόμαστε απόλυτα, όπως σεβόμαστε και τις ανάγκες των εκεί εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Το υπόλοιπο 50%, όμως, μένει στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου και εκεί υπάρχουν επιχειρήσεις. Τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις έχουν τις δικές τους ανάγκες, οι οποίες δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με αυτές των μεγάλων αστικών κέντρων. Είναι δεδομένο πως δεν δημιουργείται πρόβλημα υπερσυγκέντρωσης κόσμου στα επαρχιακά καταστήματα λιανικού εμπορίου, όταν στις εκτός περιόδου καραντίνας εποχές, ακόμα και σε γιορταστικές ημέρες με αυξημένη κατανάλωση, κατά το πλείστον υπάρχει το πολύ ένας πελάτης ανά πάσα στιγμή. Επίσης, αντιλαμβανόμαστε ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα οι εργαζόμενοι στα καταστήματα και οι πελάτες κινούνται σε σεβαστές αποστάσεις μεταξύ οικίας και εργασίας ή αγοράς αντίστοιχα και μάλιστα πολλοί χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Κάτι τέτοιο στις επαρχιακές αγορές δεν συμβαίνει. Αντιθέτως τα καταστήματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία λειτουργούν με διακεκομμένο ωράριο και βέβαια οι εργαζόμενοι και οι πελάτες μετακινούνται είτε με τα πόδια ή με δικά τους μέσα μεταφοράς.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να στραφούμε σε οριζόντιες λύσεις, αλλά με μέτρα με εξαιρέσεις, με σκοπό την αποφυγή πιθανών αδικιών ή λαθών και την πράξη κάθε δυνατής προσπάθειας αποφυγής ανεπανόρθωτης καταστροφής της οικονομίας συνολικά. Παρακαλούμε όπως εξαντλήσετε κάθε περιθώριο στην δημιουργία οικονομικών αντίμετρων με σκοπό την μη επιβάρυνση των επιχειρήσεων με περεταίρω μη διαχειρίσιμα βάρη.

Στα πλαίσια αυτά σας ζητάμε:

• Το λιανικό εμπόριο να παραμείνει ανοικτό, με ταυτόχρονη ισχύ των έκτακτων μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης και τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με τις αποφάσεις των Εμπορικών Συλλόγων της Πελοποννήσου.

• Τα καταστήματα Εστίασης (Εστιατόρια και Καφετέριες) να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ΜΟΝΟ σε εξωτερικούς χώρους με τα προβλεπόμενα από τον ΕΟΔΥ μέτρα, με ταυτόχρονη ισχύ των έκτακτων μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης.

• Ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση πρέπει να στηριχτούν άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η συγκομιδή των αγροτικών προϊόντων, να υπάρχει επάρκεια τροφίμων και να διασφαλιστούν οι συνθήκες επιχειρηματιών και εργαζομένων στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

• Την ΑΝΑΣΤΟΛΗ όλων των δημοτικών τελών και επιβαρύνσεων επί των χρήσεων για τις επιχειρήσεις για τουλάχιστον 6 μήνες, έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα των επιτηδευματιών για να ανταπεξέλθουν στις πολύ δύσκολες καταστάσεις που ήδη βιώνουν.

• Πάγωμα πληρωμής ρυθμίσεων και αναστολή πληρωμής για τους λογαριασμούς ΔΕΗ και ΔΕΥΑ για τις επιχειρήσεις μέχρι τον Αύγουστο 2021.

• Την επέκταση του μέτρου αναγκαστικής έκπτωσης των ενοικίων και το 2021 και όλο το ποσό της έκπτωσης να καταβληθεί από το κράτος.

• Άμεσα να νομοθετηθούν ξεκάθαρες δικλείδες προστασίας της πρώτης κατοικίας, προστασίας των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων όσον αφορά στο Τραπεζικό Σύστημα και τους Διαχειριστές Απαιτήσεων και Δανείων (Servicers), να δοθεί παράταση πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών, κτλ. αλλά και εξυπηρέτησης κεφαλαίου και τόκων και για το 2021 για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

• Αποτελεί αναγκαιότητα να αναπτυχθούν ειδικές πρωτοβουλίες για τις επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης και εξαγωγής προϊόντων που επλήγησαν από την κρίση.

• Την εκπόνηση γενικευμένης και οικονομικά ενδυναμωμένης πρόσκλησης Μη Επιστρεπτέας Επιδότησης (Κεφάλαιο Κίνησης) με στόχευση στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και άμεση καταβολή αυτής όσο και της προηγούμενης, η καθυστέρηση της οποίας είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τις επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία εξαμηνιαία έρευνα κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - η οποία διενεργήθηκε σε μια περίοδο που η κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας ήταν ακόμα ελεγχομένη - 1 στις 3 επιχειρήσεις είχε εκφράσει το φόβο ενδεχόμενου κλεισίματος. Εάν δε ληφθούν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα στήριξης, η νέα κατάσταση θα οδηγήσει σε άμεσο κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τονίζουμε ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Κατά συνέπεια, άμεση προτεραιότητα μας πρέπει να αποτελέσει, αυτήν την κρίσιμη στιγμή, η διάσωση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού μέσα από τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου προστασίας και ανθεκτικότητας για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Αναμένουμε άμεσα από τη Πολιτεία την εκπόνηση περεταίρω μέτρων για την σωτηρία του συνόλου του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου της χώρας και των εργαζομένων με σκοπό την προστασία της κοινωνικής συνοχής, την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες με την πεποίθηση ότι θα πράξετε τα δέοντα αυτή την δύσκολη περίοδο, τις οικονομικές επιπτώσεις της οποίας θα βιώνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη κι αν παρέλθει κάθε κίνδυνος για την υγεία των πολίτων.

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Παναρίτης

Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE