1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τη Δράση Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΔΡΑΣΗΣ τροποποιούνται τα κάτωθι :
Στο κεφάλαιο 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων από 01/11/2020 και ώρα 15:00 σε 03/11/2020 και ώρα 15:00.
Στο Κεφάλαιο 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ η παράγραφος «Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 08/10/2020 και ώρα 10.00 και έως τις 01/11/2020 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.» αντικαθίσταται με την εξής : «Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 08/10/2020 και ώρα 10.00 και έως τις 03/11/2020 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.»
Στην ενότητα 10.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και συγκεκριμένα στο Κριτήριο Α3 «Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης» στον υπολογισμό του κριτηρίου η διατύπωση «Σε περίπτωση που ο Κ. Ε. του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 είναι ίσος του 0 (και ο αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0) ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60» αντικαθίσταται με την εξής «Σε περίπτωση που ο Κ. Ε. του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 είναι ίσος ή μικρότερος του 0 (και ο αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0) ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60».

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο ΕΦΕΠΑΕ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ έχουν συντάξει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα τους το επισυναπτόμενο Εγχειρίδιο Χρήστη (user manual) το οποίο βοηθάει αναλυτικά τους δικαιούχους για την υποβολή της αίτησης τους στο ΠΣΚΕ και τις πηγές άντλησης των απαιτούμενων στοιχείων (Το Εγχειρίδιο αυτό αφορά και τις τρεις Περιφέρειας που υποστηρίζει ο ΕΦΕΠΑΕ). Μπορείτε επίσης να το αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.diaxeiristiki.gr/images/PEP%202014-2020/user-manual-covid-dep.pdf . Το Εγχειρίδιο είναι εύχρηστο, εύστοχο και βοηθά αποτελεσματικά τους αιτούντες.

Κατ’ αντιστοιχία έχει συνταχθεί και εγχειρίδιο εγγραφής στο ΠΣΚΕ, το οποίο επίσης επισυνάπτεται. Η αναζήτησή του μπορεί να γίνει και από τον σύνδεσμο: https://www.diaxeiristiki.gr/images/PEP%202014-2020/user-manual-pske.pdf.

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

LAKONIA-REALESTATE.GR