Τα Θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας 28 Σεπτεμβρίου 2020


Καλείσθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και των αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020/εγκ. 40 & 3282/29-5-2020/εγκ. 163 του Υπ. Εσωτερικών, στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

Ορίζεται ώρα έναρξης της συνεδρίασης η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 13:00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, για τη συμμετοχή σας ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.
Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο monemvasia@monemvasia.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, οι αποφάσεις που θα ληφθούν με τη διαδικασία αυτή, η οποία λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Θ Ε Μ Α Τ Α
1o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

2ο: Έγκριση επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Αγ. Δημητρίου.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

3ο: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή καθορισμού και χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για τη θερινή περίοδο του έτους 2021.
Εισηγητής κ. Μαυρομιχάλης.

4ο: Έγκριση σύνδεσης υδραυλικής εγκατάστασης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Συκέας.
Εισηγητής κ. Σουρλάς.

5ο: Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε ομάδες.
Εισηγητής κ. Κολλιάκος.

6ο: Απευθείας αγορά ακινήτων στην Κοινότητα Παντανάσσης, εξουσιοδότηση Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου.
Εισηγητής κ. Κουτσονικολής.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Σχόλια

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

einfo.gr