Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης»


Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ διακηρύττει ότι την 9 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, θα διεξαχθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης» προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 20-7325.001.

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Περιγραφή

5. Τιμολόγιο

6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8. ΦΑΥ & ΣΑΥ

9. ΤΕΥΔ

Πατήστε εδώ για να δείτε το άρθρο

Σχόλια

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR