4/5 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης στο Μυστρά

Πρόσκληση

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην ιστορική έδρα του Δήμου Σπάρτης, το Μυστρά και συγκεκριμένα στο χώρο του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) την 04-05-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1ο Σύσταση & λειτουργία Δικτύου ΟΤΑ υπό τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας άρθρ. 101 Ν. 3852/2010 και την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη των Δήμων Σπάρτης & Ευρώτα» - Έγκριση του Καταστατικού - Συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην ΑΜΚΕ και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης στη Γενική Συνέλευση και στην Προσωρινή Διοίκηση της Εταιρείας. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών 2020 – Παραχώρηση χρήσης χώρου για την έδρα του Δικτύου.

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2ο Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών”

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

3ο Αποδοχή αιτήματος του κ.Κατσίχτη Δημητρίου και χορήγηση αδείας για την «Επισκευή του περιβάλλοντα χώρου του κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη Βουτιάνων»

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Καπονικολός

4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

5ο Περί ορισμού επιτροπής εκτίμησης βάση του άρθρου 7 & 8 του Π.Δ. 270/1981 για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος (ισόγειας – δυτικής -αίθουσας του τέως κοινοτικού καταστήματος) που βρίσκεται στην ΤΚ Θεολόγου

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

6ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σπάρτης κατά τη συζήτηση των ασκηθέντων από το Δήμο εφέσεων (2) ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/66414/1579/ /12.12.2018 και υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/51865/1016/25.09.2018 Αποφάσεων Ανάκτησης Ποσών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

7ο Περί υποβολής αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παραχώρηση ακινήτου (γηπέδου) και την αδειοδότηση του για την εγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (σμα), αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15) & εγκατάστασης παρασκευής εδαφοβελτιωτικών από μη επικίνδυνα απόβλητα

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ