ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την καθιέρωση εκ περιτροπής εργασίας με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου, ανά οργανική μονάδα, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της.
Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων που δύνανται να εργαστούν, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία, είτε εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία) καθώς επίσης την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο έκαστης οργανικής μονάδας,
συγκροτούνται ομάδες προσωπικού που θα παρέχουν εκ περιτροπής εργασία, καθώς και εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Για τον καθορισμό των ομάδων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού, καθώς και οι υπάλληλοι οι οποίοι απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια.
Οι υπάλληλοι κατανέμονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον είναι εφικτό, σε ομάδες που δύναται να εργάζονται κάθε μία, εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία βάση στην υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, αφενός θα είναι άμεσα διαθέσιμοι για την κάλυψη τυχόν επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και αφετέρου οι αρμόδιοι προϊστάμενοι θα μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση του ανατιθέμενου έργου.
Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών θα πρέπει να ενημερώνουν το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας για την εκ περιτροπής ή εξ αποστάσεως παροχή εργασίας των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους.
Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ευρώτα
Δήμος Βέρδος

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

LAKONIA-REALESTATE.GR