Έκτακτα προληπτικά μέτρα του Δήμου Σπάρτης κατά του κορωνοϊού - Αναστέλλονται όλες οι Αθλητικές, Πολιτιστικές και Εκπαιδευτικές δραστηριότητες - Άδειες ειδικού σκοπού σε κατηγορίες εργαζομένων


Έκτακτα προληπτικά μέτρα με στόχο την προφύλαξη των Δημοτών και των Εργαζομένων από την διασπορά του κορωνοϊού έλαβε ο Δήμος Σπάρτης.


Τα έκτακτα μέτρα έχουν ως εξής:

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, έχοντας υπ’ όψη, μεταξύ των άλλων διατάξεων και οδηγιών:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δήμου.

3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020) με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 16838/2020, (ΦΕΚ 783/Β’/10-3-2020).

5. Το γεγονός ότι απαιτείται να ληφθούν έκτακτα προληπτικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων του Δήμου και για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας με τη διασπορά του κορωνοϊού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού έως τις 24 Μαρτίου, σε κατηγορίες εργαζομένων του Δήμου Σπάρτης για την προφύλαξη από τη διασπορά του κορωνοϊού ως εξής:

· Σε εργαζόμενους γονείς (σε έναν από τους δύο, εφόσον εργάζονται και οι δύο), με παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

· Σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,

· Σε εργαζόμενους άνω των 60 ετών.

(με προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που ορίζονται από τη νομοθεσία)2. Την αναστολή των προσαυξήσεων για τα έσοδα του Δήμου έως τις 24 Μαρτίου.3. Την αναστολή της απογευματινής λειτουργίας των ΚΕΠ και του Σαββάτου, με ωράριο λειτουργίας από 09:00 έως 13:00. Οι συναλλασσόμενοι θα εισέρχονται ένας ένας προκειμένου να εξυπηρετηθούν.4. Την αναστολή λειτουργίας της αίθουσας Φιλαρμονικής, των κλειστών Γυμναστηρίων και όλων των υπόλοιπων χώρων μαζικού Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου έως τις 24 Μαρτίου.5. Όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Κοινοτικά Συμβούλια, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) θα λαμβάνουν αποφάσεις δια περιφοράς, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και για 14 ημέρες.6. Οι πολιτικοί γάμοι που έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο για τις επόμενες 14 ημέρες θα γίνουν με την παρουσία έως και 8 ατόμων στην διάρκεια της τελετής.7. Απολύμανση όλων των δημοτικών αλλά και δημοσίων χώρων. Οι απολυμάνσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζονται.8. Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποσυμφόρηση των υπηρεσιών για την προστασία των πολιτών.
9. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους σύμφωνα με το Νόμο Ν4647/2019, μέσω της πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/
9.

10. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας, θα προσφέρει υπηρεσίες κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τηλέφωνο 2731361240, 241, 242, όπως και στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας στο τηλέφωνο 2731022226 εσωτ. 121, 122, 123.11. Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση της ΔΕΥΑΣ, οι καταναλωτές της μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους μέσω e-banking (ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 27310 29083, 25331. Επίσης όσοι προσέρχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σπάρτης θα πρέπει να εισέρχονται σε μικρές ομάδες 3-4 ατόμων προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του προσωπικού.12. Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου οφείλουν να προγραμματίσουν τις εργασίες των Τμημάτων, έτσι ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο Δήμος και να υπάρχει προστασία των εργαζομένων.13. Γενικότερα για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με τον Δήμο ή τα ΚΕΠ, οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα, προκειμένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά.
εσωτ.
27310-22226 27310-81866
108
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27310-22226 27310-81866
101
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
27310-22226 27310-81866
105,106, 107
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
27310-28166

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
27310-22226 27310-81866
102, 103, 104
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
27310-22226 27310-81866
114
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
27310-22226 27310-81866
118
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
27310-22226, 27310-81866
116, 117
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
27313-61218

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
2731361219

ΚΕΠ ΣΠΑΡΤΗΣ
27313-61600

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΚ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ
27313-61254

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
2731361223
2731361264

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
27313-61267

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚ.&ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
27313-61230
 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ)
27310-89300 27310-27785

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
27310-27785   2731361234
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2731361130
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2731361103
2731361123
2731361112
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2731363264   2731363365

ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΡΑ
27310-22482

ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΙΔΟΣ
27310-35243

ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
27313-61021

ΚΕΠ ΜΥΣΤΡΑ
27310-89370

ΚΕΠ ΠΕΛΛΑΝΑΣ
27313-61012

ΚΕΠ ΘΕΡΑΠΝΩΝ
27310-74560

ΚΕΠ ΦΑΡΙΔΟΣ

2731361350

ΚΕΠ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
27310-94194


Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία κρίνεται απαραίτητη, θα προηγείται συνεννόηση του πολίτη με τον αρμόδιο για την υπόθεσή του υπάλληλο προκειμένου να εξυπηρετηθεί με προσέλευση στην υπηρεσία.

Κάθε μέτρο από οποιοδήποτε φορέα και αν προέρχεται, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, ότι έχει σκοπό να προστατεύσει εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους.

Όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά, πρέπει να δείξουμε την υπευθυνότητά μας, γι΄αυτό και τηρούμε όλες τις οδηγίες πρόληψης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΔΟΥΚΑΣ

Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

LAKONIA-REALESTATE.GR