ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Το Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την επωνυμία « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ » του Δήμου Ευρώτα ύστερα από την υπ’ αριθ. 20/2019 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κάτωθι σχολικών μονάδων: Δημοτικό σχολείο Κροκεών – Νηπιαγωγείο Κροκεών και Δημοτικό σχολείο Βλαχιώτη – Νηπιαγωγείο Βλαχιώτη - Έλους για τις εξής κατά αριθμό αιθουσών, αριθμό ατόμων, ειδικότητες και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Καθαριστής-ρια Σχολικών Κτιρίων
Δημοτικό σχολείο Κροκεών – Νηπιαγωγείο Κροκεών


9 αίθουσες


01

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Εννέα (9)  μήνες
2. Καθαριστής-ρια Σχολικών Κτιρίων
Δημοτικό σχολείο Βλαχιώτη – Νηπιαγωγείο Βλαχιώτη - Έλους


8 αίθουσες


01

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Εννέα (9)  μήνες

 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους ( η οποία διατίθεται από την υπηρεσία) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και φορολογικής δήλωσης (Ε1) έτους 2018

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Ευρώτα

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης

5. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία διατίθεται από την υπηρεσία μας)

α) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση - διατίθεται από την υπηρεσία) και

β) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως

6. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου

7. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Γ. Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα.Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ευρώτα, στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Αποστολάκη Γεώργιο, εντός επτά (07) ημερολογιακών ημερών, από την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου.Σκάλα 03 Οκτωβρίου 2019Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια

E-INFO.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

GREEKEXPORTS.GR

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φεύγει ο Σταματάκος από το Νοσοκομείο Μολάων - Ευχαριστήρια Ανακοίνωση

2,10€ ΤΟ ΛΑΔΙ - ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΑΦΙΑ ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑ