ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣTΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2019-2020Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και για την περίοδο 2019-2020.

Στη δράση αυτή εντάσσονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί (Σπάρτης και Ξηροκαμπίου) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σπάρτης(1ο, 2ο, 3ο και ΚΔΑΠ Αμυκλών).

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στις ανωτέρω δομές μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2018-2019 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής έως 28 Ιουνίου 2019.

Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:


Να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενες/νοι) ή


Να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία


Να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.


Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ δίνει την δυνατότητα στους ωφελούμενους να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr.


Διαδικασία εισόδου για την υποβολή αίτησης:

Για την πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ ΑΕ απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε.

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν, τους προσωπικούς τους κωδικούς του TAXISNET, το Α.Φ.Μ καθώς επίσης και να έχουν στην κατοχή τους αποδεικτικά Α.Μ.Κ.Α των ίδιων, των συζύγων τους όπως επίσης και των παιδιών .
Δικαιολογητικά συμμετοχής:


Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Οι αιτούντες οφείλουν να υπογράψουν την εκτυπωμένη αίτηση (πρωτότυπη υπογραφή).


Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)


Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης


Αποδεικτικά των ΑΜΚΑ


Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και των δύο μελών (εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2018)


Δικαιολογητικά απασχόλησης:


Για Μισθωτούς (πλήρης αορίστου χρόνου, πλήρης ορισμένου χρόνου, μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου) απαιτείται βεβαίωση εργοδότη με το είδος της απασχόλησης και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4.

Ενώ για μισθωτούς περιστασιακής απασχόλησης απαιτείται βεβαίωση εργοδότη με το είδος της απασχόλησης και αντίγραφο του εργοσήμου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 μηνών ή σε περίπτωση αυτασφάλισης βεβαίωση 50 ενσήμων εντός των τελευταίων 12 μηνών.


Για αυτοαπασχολούμενους εκτός πρωτογενούς τομέα απαιτείται για ατομική επιχείρηση αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Ενώ για τη συμμετοχή σε Ο. Ε ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ απαιτείται καταστατικό και τυχόν μεταβολές, πιστοποιητικό περί μη λύσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος και βεβαίωση ασφαλιστικού ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι.


Για αυτοαπασχολούμενους εντός πρωτογενούς τομέα (ΟΓΑ) απαιτείται βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι ακόμη και αν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.


Για ανέργους απαιτείται δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας ή αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας.
Τα δικαιολογητικά με την ηλεκτρονικά συμπληρωμένη και εκτυπωμένη «Αίτηση συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση» θα πρέπει να κατατεθούν μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) με την ένδειξη:

Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

« ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έτους 2019-20

Μυλλέρου 73-77,

Τ.Κ. 10436 Αθήνα
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των αιτήσεων θα αναρτηθούν οι Προσωρινοί πίνακες στις 12/7/2019 στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.


Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 13/7/2019 έως 17/7/2019 και ώρα 14:00.


Τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στις 21/7/2019 στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ.


Οι ωφελούμενες/οι πρέπει να απευθυνθούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ Δήμου Σπάρτης για την εγγραφή των παιδιών μέχρι τις 3/9/2019 .


Περαιτέρω πληροφορίες :


στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.: www.eetaa.gr και στα τηλέφωνα: 2131320600, 2105214600 και


στο Δήμο Σπάρτης στο τηλέφωνο: 27310 22226 εσωτ. 108, κα Μπλάνα ΧριστιάνναΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Σχόλια

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR