Ρυθμίστε ευνοϊκά τις οφειλές σας στο Δήμο Μονεμβασίας


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110-117 Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019) τεύχος Α΄) παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 17-7-2019.

Για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 17-9-2019.

Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (έως 100) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα, ως εξής:
Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%
σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) €.


Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται
– αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες δόσεις ή η τελευταία καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες
-στην περίπτωση που δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων
-όταν υποβληθούν αναληθή στοιχεία για να χορηγηθεί ρύθμιση

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι με τον παραπάνω Νόμο υπάρχει η δυνατότητα αρχικής δήλωσης παλαιών εκκρεμοτήτων σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στην καταβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και τέλους παρεπιδημούντων προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία το αργότερο μέχρι 10-7-2019 προκειμένου να είναι δυνατή η ταμειακή βεβαίωση της οφειλής και κατ΄ επέκταση η υπαγωγή της στη ρύθμιση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα:

2732360529 & 535 Δημοτικό Κατάστημα Μολάων
2734360139 & 140 Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης
2732360320 Δημοτικό Κατάστημα Παπαδιανίκων
2732360012 Δημοτικό Κατάστημα Μονεμβασίας
2732360415 Δημοτικό Κατάστημα Ρειχέας

Ανακοίνωση ρύθμισης Ν.4611/2019

Σχόλια

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ΠΛΑΓΑΚΗΣ

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΗΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΚΑΘ΄ΕΚΑΣΤΗΝ

EURONICS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

EINFO.GR