ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2 ΣΤΙΣ 7.00 Μ.Μ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ:
1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 194/Β΄/2019) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ.Γ.Χουλιαράκη
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος


2ο Έκφραση θέσης σχετικά με την απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας»
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος


3ο Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης κατά παρ.3 άρθρ.33 Ν.4483/2017 στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. έτους 2019 και έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου (31.08.2019) – Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 10.944,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6122.001
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Αποδοχή αιτήματος της κ. Ιωάννας Δημητρακάκη κατοίκου Ταϋγέτης Τ.Κ. Μυστρά, και έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο με δαπάνη της αιτούσας.
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε.ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2018»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Περί κατανομής ποσού 15.856,18 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

7ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη ακινήτου στο χώρο των παλαιών σφαγείων
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Σύμβουλο κ.Θεόδωρο Τσαγκαρούλη (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010)
Εισηγητής: κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

9ο Τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου για την ανάθεση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Εισηγητής: κ.Θεόδωρος Τσαγκαρούλης

10ο Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών έτους 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Εξειδίκευση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών σε βάρος των Κ.Α.00-6718.002 και 10-6271.001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Περί υποβολής αιτήσεως για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Καστορείου»
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργειτάκος

13ο Έγκριση της αριθ.9/2019 κυκλοφοριακής μελέτης «Διακοπή κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Τ.Κ. Θεολόγου Δήμου Σπάρτης»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΑΜΥΚΛΩΝ, ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ, ΑΦΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΑ 2016»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

19ο Έγκριση της αριθ.3/5-2-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με θέμα «Προσαρμογή του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2019 σύμφωνα με τη γνώμη του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.»
Εισηγητής: κ.Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

20ο Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί προσαρμογής του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης 2019 σύμφωνα με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
Εισηγητής: κ. Σάββας Βελισσάρης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Μοιράγιας

Σχόλια

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr