ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27 Απριλίου 2023Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 67 Ν. 3852/2010 & 78 Ν. 4954/2022).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα είκοσι τρία (23) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο: Περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 2ο: Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Νεάπολης, υπόδειξη μελών επιτροπής εκτίμησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 3ο: Περί αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Καστανέας, υπόδειξη μελών επιτροπής εκτίμησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 4ο: Περί έγκρισης αποτελεσμάτων του Α’ τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 5ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 του Ν.Π.
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Αλειφέρη.

Θέμα 6ο: Περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και καθορισμός αμοιβής τους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 7ο: Περί καταβολής μισθώματος για τα Περιφερειακά Ιατρεία Ασωπού και Συκέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 8ο: Περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

Θέμα 9ο: Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 10ο: Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης, ορισμός δύο συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Εκτίμησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 11ο: Α. Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 38609/ΕΞ 2023. Β. Καθορισμός τιμήματος του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης με απευθείας ανάθεση (όμοροι), καθώς και του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς χώρων που θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος έπειτα από δημοπρασία. Γ. Καθορισμός χώρων οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος σε όμορες επιχειρήσεις. Δ. Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας.
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 12ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης τρέχοντος έτους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 13ο: Περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2023.
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 14ο: Περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 25/01/2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την πράξη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 15ο: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς.

Θέμα 16ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο Kοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής.

Θέμα 17ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων».
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 18ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Τοπικές παρεμβάσεις οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 19ο: Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Τοπικές παρεμβάσεις οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 20ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Επανάχρηση-αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος.

Θέμα 21ο: Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων».
Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Θέμα 22ο: Περί έγκρισης σύνδεσης ιδιωτικής υδραυλικής εγκατάστασης για την υδροδότηση κατοικίας εκτός ορίων οικισμού Μαραθιά της Δ.Κ. Ελίκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκης.

Θέμα 23ο: Περί παραχώρησης οικογενειακών τάφων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης.

Αρχείο πρόσκλησης

Σχόλια

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΦΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2731026347

NEOPTIC

EVROTAS CLEAN

ESTHIQUE

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

LAKONES.gr

ΓΚΟΥΜΑΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΟΑΞΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

BANNER 1

LAKONES.gr ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΑΦΟΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

SLEEP EXPERTS

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ VERGADOU 2731021701

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MONEMVASIA GROUP

IATRIKOS.gr

NRG SPORTS

VOiD ΣΠΑΡΤΗ

Diafimistes.gr

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

AGORA

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & YIOI ΣΠΑΡΤΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΦΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Greek Exports Directory

GRAD ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

ANT1 SOUTH

BEST RADIO

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

BUSINESS ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΗ 2731022395

GRAD GROUP

LAKONIA REAL ESTATE