Πασχαλινό Μήνυμα 2021 Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'

 

Πρός ἅπαντα τόν εὐαγῆ Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΤέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Ἀνάσταση, εἶναι ἡ πιό λαμπρή ἡμέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἡ πιό μεγάλη ἑορτή τοῦ χρόνου. «Ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων». Πανηγυρίζουμε τόν πιό συγκλονιστικό θρίαμβο, τό πιό βέβαιο γεγονός, πού συνέβη στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Καί μέ χαρά καί πνευματική ἀγαλλίαση ἀκούγεται ὁ νικητήριος παιᾶνας: Χριστός ἀνέστη – Ἀληθῶς ἀνέστη! Ναί, «Μή ἐκθαμβεῖσθε˙ Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν τόν ἐσταυρωμένον˙ ἠγέρθη, οὐκ ἐστιν ὧδε», εἶπε ὁ λαμπροφορεμένος ἄγγελος στίς Μυροφόρες. Χριστός Ἀνέστη! Αὐτός εἶναι ὁ πασχάλιος λόγος, ὁ λυτρωτικός λόγος πού μᾶς ἔχει ἀποκαλυφθεῖ στήν Καινή Διαθήκη καί ἔχει διατυπωθεῖ στήν ὀρθόδοξη χριστιανική δογματική διδασκαλία ἀπό τίς Συνόδους καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὁ λόγος αὐτός, βιοῦται μυστηριακῶς στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, αἰῶνες τώρα, γιατί ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι ὁ οἰκοδομήσας Αὐτήν καί δέν νοεῖται χωριστά Χριστός καί Ἐκκλησία. Γι' αὐτό καί ὁ ἄμβων τῆς ὀρθόδοξης λατρείας εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ἡμέρα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος καί ἐπιπρόσθετο σημεῖο τῆς ἀναγνωρίσεως εἶναι ἡ τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Αὐτό τό ἱστορικό, πανευφρόσυνο καί ἔνδοξο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὁ ὀρθόδοξος πιστός τό ζεῖ, τό βιώνει καί τό ἑορτάζει ὡς βεβαίωση τῆς πίστεως καί ὡς ἄνοιγμα τῆς κεκλεισμένης ὁδοῦ τῆς αἰωνιότητας. Ὀρθότατα χαρακτηρίζεται ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός – ὡς θαῦμα θαυμάτων καί μυστήριο μυστηρίων – τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Εἶναι γεγονός σωτήριο, γεγονός παντοτινῆς ἐσωτερικῆς χαρᾶς καί οὐράνιας ἐλπίδας. Ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί εἶναι ζωντανός. Δέν εἶναι ἕνας νεκρός Θεός, ἀλλά ζῶν Θεός. Ἔτσι κατανικήθηκε τό κακό, ὁ διάβολος, ἡ ἁμαρτία, ὁ θάνατος καί πραγματοποιήθηκε πλέον ἡ νίκη τοῦ ἀγαθοῦ καί ἡ ἀνάστασή μας.

Ἄν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μίσους σταύρωσαν τόν Κύριο, Ἐκεῖνος ὅμως ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανάτου, ἀναστήθηκε «καί ζωήν ἐχαρίσατο τῇ οἰκουμένῃ». Ὡστόσο, κακοί καί ἀσεβεῖς ἄνθρωποι ζήτησαν ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς Ἀναστάσεως νά Τόν ἀρνηθοῦν. Καί ἀργότερα Νέρωνες καί Διοκλητιανοί πού ἐμφανίστηκαν σέ κάθε ἐποχή μέ τό πῦρ καί τό ξίφος ὁδήγησαν τούς μαθητές τῆς Ἀναστάσεως στό μαρτύριο καί τό θάνατο. Ἄλλοι πάλιν, στό διάβα τῶν αἰώνων πολέμησαν τόν Ἀναστάντα μέ τό λόγο καί τήν πέννα, μέ τή συκοφαντία, τή βλασφημία, τήν ὕβρη. Ἀκόμη καί σήμερα μέ πολλούς φανερούς ἤ κρυφούς τρόπους συνεχίζεται ἡ πολεμική κατά τοῦ ἀναστάντος Ἰησοῦ. Οἱ σύγχρονοι ἀρνητές θέλουν τόν Ἰησοῦ νεκρό, θέλουν τήν Ἀνάσταση μῦθο, θέλουν νά κλείσουν τό Χριστό στόν τάφο. Ὅμως, ὅσο καί ἐάν φυσοῦν ἄνεμοι ἀθεΐας, ἀρνήσεως, ὑλισμοῦ καί ἀγνωστικισμοῦ, τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως δέν σβήνει. Τά κύματα τῆς ἀμφισβήτησης διαλύονται κάθε φορά πού ὁρμοῦν πάνω στό βράχο τῆς Πίστεως, στόν Ἀναστάντα. Οἱ συνειδητοί χριστιανοί γνωρίζουν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι «Πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν καί οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος Αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει». Δωρεοδότης, ὁ Κύριος, προσφέρει τήν ἀληθινή ζωή, πού εἶναι ἡ ἀναστάσιμη ζωή, ἡ εὐφρόσυνος καί εἰρηνική καί ὅσο κι’ ἄν παρουσιάζονται δοκιμασίες καί ἀσθένειες στήν φθαρτή καί μάταιη τούτη βιοτή.

Ὑπάρχει ἡ δυνατότητα καί μποροῦμε καί ἐμεῖς νά γίνουμε ἄνθρωποι τῆς Ἀναστάσεως. Ἀρκεῖ νά μή μείνουμε ψυχροί, ἀδιάφοροι, τυπικοί θεατές τοῦ θείου δράματος καί τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, ἀλλά νά ζοῦμε ὅσο τό δυνατόν περισσότερο τήν χριστιανική ζωή, ὑπαρξιακά καί συνειδητά. Τότε, θά ἀρχίσουμε νά κατανοοῦμε μία ἄλλη νοηματοδότηση τῆς ζωῆς μας. Θά καταλαβαίνουμε καλύτερα τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας.

Ἀγαπητοί μου,

Ζήσατε τήν χριστιανική ζωή. Ἀγαπήσατε μέ ὅλη σας τήν ψυχή τόν Χριστό. Ἐφαρμόσατε τίς θεῖες ἐντολές Του. Πληρώσατε τίς καρδιές σας ἀπό θεῖο φῶς καί ἀτέλειωτη χαρά τῆς Ἀναστάσεως.

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,

οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια».

«Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ

χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπηςΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’Σχόλια

SPARTI VIEW

NRG SPORTS

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr