Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίαςΟ Δήμαρχος Μονεμβασίας

Έχοντας υπόψη:

1) τον Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 16Α, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 31, 35 και 37 του Ν.4607/19

2) την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05.06.2020 (ΦΕΚ 2198/05.06.2020 τεύχος Β’)

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

5) Την υπ’ αριθ. 18/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι χώροι , καθορίστηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς και εγκρίθηκε η διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση των χώρων αιγιαλού- παραλίας

6) την 99/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

7) την απόφαση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ΔΙΚΠΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/202547/138776/4298/2358//07.05.2020 το άρθρο 20 του Ν.4690/20 (ειδικά για το 2020)

8) Το με αρ. πρωτ. 22164 ΑΠΑ 2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας για την έγκριση της μίσθωσης κατόπιν δημοπρασίας των χώρων του αιγιαλού που αναφέρονται στο διορθωμένο, σύμφωνα με τις υποδείξεις τους, σχέδιο διακήρυξης .

8) Το άρθρο 13 του ν. 4787/2021 ΦΕΚ /Α/44 που αναφέρει έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), ορίζονται ως εξής:

Σχόλια

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr