ΕΜΒΟΛΙΟ - "Είμαι Αλλεργικός... Μπορώ; " Παναγιώτης Παπαλεξανδράκος Αλλεργιολόγος

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΥ Παναγιώτη Παπαλεξανδράκου

Είμαι Αλλεργικός... Μπορώ;
Μετά την έναρξη της "Εμβολιακής Παρέμβασης" για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον Ιό COVID-19 και εξ αιτίας του γεγονότος ότι προέκυψαν κάποιες αλλεργικές αντιδράσεις, όλοι οι Αλλεργιολόγοι καλούμαστε από ασθενείς, συναδέλφους μας και πολλούς πολίτες, που έχουν η πιστεύουν ότι έχουν αλλεργικό ιστορικό να δώσουμε απάντηση στο βασικό ερώτημα που τίθεται σαν προμετωπίδα, αυτής της όσο γίνεται συνοπτικής παρέμβασης, καθώς και σε συναφή ερωτήματα.
Ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης με διαφορά πιθανά ερωτήματα σας:
" Υπήρξαν Αλλεργικές αντιδράσεις μετά την χορήγηση του Εμβολίου";
Ναι, υπήρξαν αναφορές αλλεργικών αντιδράσεων.
"Αυτές οι αντιδράσεις ήταν συχνές; ήταν σοβαρές; πως αντιμετωπίστηκαν ";
Ήταν σπάνιες. Για την σπανιότητα των αντιδράσεων την απάντηση μας την δίνει χαρακτηριστικά ο Dr Purvi Parikh, αλλεργιολόγος - ανοσολόγος, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης "Στατιστικά πιο πιθανό είναι να σε κτυπήσει... κεραυνός, παρά να πάθεις αναφυλαξία μετά έναν εμβολιασμό". Το Αμερικανικό Κολλέγιο για τις Αλλεργίες, το Άσθμα και την Αναφυλαξία (ACAAI) υπολόγισε την συχνότητα σε ποσοστό 1,31 ανά 1 εκατομμύριο δόσεις.
Οι αντιδράσεις είναι γενικά ήπιες, αλλά υπήρχε και ένας πολύ μικρός αριθμός περιστατικών Αναφυλαξία, η οποία ως γνωστόν είναι μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Όμως, και οι ασθενείς με αυτές τις σοβαρές αντιδράσεις σύντομα ανάρρωσαν μετά την κατάλληλη θεραπεία.
Βασικό θέμα ο προσδιορισμός της αιτίας των αντιδράσεων. Ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι κάποιες από αυτές συνέβησαν και σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό αλλεργίας! Μέχρι τώρα δεν έχει τεκμηριωθεί η αιτία.
Η έρευνα ήδη ξεκίνησε και ως ήταν φυσικό πρωτάρχισε από τα συστατικά του Εμβολίου. Οι υπόνοιες εστιάστηκαν σε ένα έκδοχο την Πολυαιθυλενική Γλυκ'ολη (PEG), η οποία υπάρχει σε ενέσιμα φάρμακα και σε κάποια σκευάσματα εντέρου, επειδή στο συστατικό αυτό έχουν αναφερθεί αντιδράσεις κατά το παρελθόν στην βιβλιογραφία. Σχετικά ο Dr Peter Marks, διευθυντής του Κέντρου Βιολογικής Αξιολόγησης και Έρευνας(CBER) του Αμερικανικού FDA τονίζει: "Τα υπόλοιπα συστατικά του Εμβολίου, εκτός από PEG, είναι λιπίδια, άλατα, σάκχαρα και γενικότερα ουσίες οι οποίες είναι απίθανο να προκαλέσουν αλλεργία".
Στις Η. Π.Α. έχουν αρχίσει ήδη από τα National Institute of Health (NIH) κλινικές μελέτες για τον προσδιορισμό της αιτίας, στις οποίες έχουν ενταχθεί και εθελοντές με ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων και αναφυλαξίας.
"Ποιες είναι οι Αντενδείξεις χορήγησης του Εμβολίου";
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) το Εμβόλιο αντενδείκνυται:
Ι) Σε άτομα με γνωστή αλλεργία σε ένα από τα Συστατικά του Εμβολίου
ΙΙ)Σε άτομα τα οποία εμφάνισαν σοβαρή αλλεργική αντίδραση κατά την χορήγηση της πρώτης δόσης.
Και τώρα επανερχόμαστε στο κύριο και βασικό ερώτημα: "Είμαι αλλεργικός... Μπορώ να κάνω το εμβόλιο";
Το ACAAI (Αμερικανικό Κολλέγιο Άσθματος-Αλλεργίας και Ανοσολογίας) είναι κατηγορηματικό: "Δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης στο εμβόλιο όσοι έχουν αλλεργίες σε:
*Τρόφιμα
*Φάρμακα
*Έντομα
*Εισπνεόμενα Αλλεργιογόνα
*Latex
Τα CDC (Ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των Η. Π. Α.) στο ίδιο μήκος κύματος ορίζουν:
Το εμβόλιο μπορούν να το κάνουν όσοι έχουν γνωστές αλλεργίες σε:
*Τρόφιμα
*Αλλεργιογόνα από κατοικίδια
*Περιβαλλοντικά Αλλεργιογόνα
(π.χ. Γύρεις, Ακάρεα)
*Φάρμακα που λαμβάνονται από
Στόμα
*Latex
Όμως, τα CDC επιπροσθέτως σημειώνουν ότι οι άνθρωποι με ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων σε Εμβόλια, θα πρέπει να συναποφασίζουν με τον Αλλεργιολόγο τους αν και πως θα εμβολιαστούν.
Βέβαια σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παραθέσουμε και κάποιες απόψεις που εκφράστηκαν μετά τις αντιδράσεις και που δεν θεωρούνται κρατούσες: Στην Βρετανία οι Ρυθμιστικές Αρχές συνέστησαν να μην γίνεται το εμβόλιο σε άτομα με γνωστές σοβαρές αλλεργίες η αναφυλαξία σε οποιοδήποτε φάρμακο η τρόφιμο. Όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι επειδή η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε τον εμβολιασμό ήταν επόμενο και λογικό μετά τις πρώτες αντιδράσεις να κινηθεί σε πιο αυστηρή, αμυντική και συντηρητική τροχιά και κατεύθυνση.
Συμπερασματικά με βάση όλα τα πιο πάνω:
"Όλοι οι αλλεργικοί στα αναφερθέντα Αλλεργιογόνα μπορούν να εμβολιαστούν, εκτός από εκείνους που είναι αλλεργικοί στα συστατικά του εμβολίου".
Μέχρι όμως να προσδιοριστεί σαφώς το Αλλεργιογόνο η άλλη αιτία των αντιδράσεων, όπως συνιστά και η Ελληνική Αλλεργιολογική Εταιρεία Ανοσολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, λογικό είναι:
Να διενεργείται Αλλεργιολογική Εκτίμηση και να χορηγείται πιθανή Προφυλακτική Θεραπεία σε οσους:
*Αναφέρουν αντίδραση σε
Ενέσιμο Φάρμακο και δη Εμβόλιο
η Διαγνωστικό Παρακεύασμα
(Λόγω πιθανότητας PEG)
*Αναφέρουν αντίδραση σε
Σκευάσματα του Εντέρου
*Αναφέρουν αντιδράσεις σε
πολλαπλά άσχετα μεταξύ τους
φάρμακα και προϊόντα
*Αναφέρουν αντίδραση σε
φαρμακευτική ουσία μόνον όταν
περιέχεται σε συγκεκριμένα
εμπορικά σκευάσματα
* Αναφέρουν αντιδράσεις
περιεγχειρητικά η σε άλλες
επεμβατικές ή διαγνωστικές
διαδικασίες.
*Ασθενείς με Μαστοκύττωση
η Σύνδρομο Αυτόματης
αποκοκκίωσης Μαστοκυττάρων
Επίσης συνιστώνται:
1)Η χορήγηση του Εμβολίου να
γίνεται σε χώρο όπου θα υπάρχει
έμπειρο προσωπικό, εφοδιασμένο
με τα απαραίτητα εργαλεία και
φάρμακα για την αντιμετώπιση
οποιασδήποτε αντίδρασης.
2)Ο Εμβολιασθείς να παραμένει
στον χώρο αυτόν τουλάχιστο 30'.
3)Εάν υπάρχουν συμπτώματα
ύποπτα για αναφυλαξία να
χορηγείται άμεσα Αδρεναλίνη και
υποστηρικτικά Κορτικοειδη και
Εισπνεόμενα Βρογχοδιασταλτικά.
Εδώ ολοκληρώθηκε η παρέμβαση μου για το θέμα που τον κύριο λόγο έχουμε εμείς οι Αλλεργιολόγοι. Όμως κρίνω σκόπιμο, Λακωνικά, να παραθέσω κάποιες πληροφορίες χρήσιμες για το εμβόλιο.
"Ποια άτομα κινδυνεύουν να νοσ'ησουν σοβαρά αν προσβληθούν από τον COVID - 19";
*Ασθματικοί
*Ασθενείς με ΧΑΠ
*Διαβητικοί
*Υπερτασικοί
*Παχύσαρκοι (Δείκτης μάζας
σώματος πάνω από 30Kg/m2
*Ανοσοκατεσταλμένοι
-Διάρκεια προστασίας; Άγνωστο
-Μεταδίδει ο Εμβολιασθείς;
Άγνωστο
-Δρα το εμβόλιο σε ήδη
προσβληθέντα; Δεν υπάρχουν
επαρκή δεδομένα σχετικά με
το ποσό καλά δρα ο εμβολιασμός.
-Σε Ανοσοκατεσταμένα άτομα; Με
δεδομένα ότι δεν υπάρχουν
ιδιαίτερες ανησυχίες για την
ασφάλεια και τον υπάρχοντα
μεγαλύτερο κίνδυνο από την
νόσο, συνιστάται η χορήγηση
ανεξάρτητα από την
αποτελεσματικότητα του
Εμβολιασμού.
-Αποτελεσματικότητα του
Εμβολιασμού; Αναφέρεται στο
Εμβόλιο της Pfizer 95%.


Σχόλια

ΕΜΙΛΥ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ

MOTOPLACE

ACTION BIKE

ΒΟΡΒΗΣ

AIVALI HOTEL

SLEEP EXPERTS

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ "Η ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ"

AGORA

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

PIZZA PALACE

ΑΔΑΜΑΚΟΣ

WAY CUP

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ

KOTRONAS FLOWER

ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

e-click

ESTHIQUE

ΤΕΝΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ

GRAD

ΠΙΑΤΣΑ

ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ

Asfalismenos.gr

ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ

ΚΟΡΤΖΗΣ

SPARTA LUXURY

ANT1 SOUTH

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ

ΜΑΜΑΣ

BEST RADIO

ΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ

ΒΕΚΡΑΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

e-info.gr